Основные повседневные выражения

В этом разделе находятся голландские фразы и выражения, которые могут быть использованы в повседневных ситуациях со знакомыми людьми.

Как спросить о самочувствии

hoe gaat het?как оно?
hoe gaat het met u?очень приятно
hoe staat het er mee?как жизнь?
alles goed, dank jeпрекрасно, спасибо
het gaat oké, dank jeнормально, спасибо
niet zo goedне особо хорошо
en met jou?а ты?

Asking what someone has been doing

wat heb je gedaan de laatste tijd?чем занимался?
veel aan het werkмного работал
veel aan de studieмного учился
ik heb het erg druk gehadя был очень занят
hetzelfde als altijdтем же, чем обычно
niet veelничем особенным
ik ben net terug van ...

Как спросить о планах

heb je plannen voor de zomer?у тебя есть планы на лето?
wat ga je doen met ...?
Kerst
Oud en Nieuw
Pasen

Курение

rook je?
rookt u?вы курите?
ja, ik rook
nee, ik rook nietнет, я не курю
heb je er bezwaar tegen als ik rook?ты не против, если я закурю?
wil je een sigaret?хочешь сигарету?
heb je een extra sigaret?
heb je een vuurtje?у тебя есть прикурить?
ik ben gestopt met roken
ik ben gestoptя бросил
ik probeer te stoppen