Эстонские глаголы

Simplified verb tables are available for the following common Estonian verbs:

olema, olla — to be
minema, minna — to go
tulema, tulla — to come
võtma, võtta — to take
saama, saada — to be able, get, become
käima, käia — to go, visit
nägema, näha — to see
tahtma, tahta — to want
tegema, teha — to do, make
elama, elada — to live
rääkima, rääkida — to speak

jooma, juua — to drink
sööma, süüa — to eat
sõitma, sõita — to drive
vaatama, vaadata — to watch, look
õppima, õppida — to study
jääma, jääda — to stay, remain
lugema, lugeda — to read
ootama, oodata — to wait
oskama, osata — to be able
pidama, pidada – to have to
teadma, teada — to know